Posted in kyky belajar, Mari Membaca

DO’A-DO’A

DO’A SETELAH SHALAT TARAWIH

Ya Allah SWT jadikanlah kami sempurna dengan keimanan kami. Melaksanakan kewajiban-kewajiban kami. Memelihara sholat-sholat kami. Senantiasa meminta apa-apa yang Engkau miliki. Berharap terhadap ampunan-Mu. Senantiasa berpegang teguh terhadap petunjuk-Mu dan berpaling terhadap perbuatan sia-sia.

Ya Allah SWT jadikanlah kami orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Senang terhadap akhirat. Ridha terhadap ketetapan-Mu. Syukur terhadap segala nikmat. Sabar terhadap semua cobaan, serta ikut di bawah bendera Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti.

Ya Allah SWT jadikanah kami termasuk orang yang menikmati danau Rasulullah. Orang yang masuk surga. Selamat dari neraka. Menikmati kursi kehormatan di surga. Beristri dengan bidadari-bidadari dan berhias diri dengan emas dan intan permata surga.

Ya Allah SWT jadikan kami orang yang bisa menikmati makanan surga. Meminum susu dan madu jernih. Dengan mangkuk periuk dan gelas dari permata. Bersama orang-orang yang Engkau beri kenikmatan dari para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid dan orang-orang yang sholeh. Mereka itu menjadi sebaik-baik teman. Demikian itu adalah keutamaan dari Allah SWT dan cukuplah bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Tahu.

Ya Allah SWT jadikanlah kami di malam yang mulia dan penuh daengan berkah ini menjadi orang yang berbahagia yang diterima segala amalnya. Janganlah Engkau jadikan kami orang yang celaka yang tidak diterima amalnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Keluarganya dan seluruh sahabatnya. Dengan rahmat-Mu wahai Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi-Mu, Robb sekalian alam. Aamiin.

 

DO’A SETELAH SHALAT

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam, yang telah memenuhi dan menyempurnakan segala nikmat-Nya. Ya Allah SWT Tuhan kami, bagi-Mu segala puji yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan kekuasaan-Mu.

Ya Allah SWT, berilah kami rasa takut kepada-Mu yang dapat menghalangi dengan rasa takut itu antara kami dan bermaksiat kepada-Mu. Berilah kami ketaatan kepada-Mu yang dapat menyampaikan kami dengannya ke surga-Mu. Berilah kami keyakinan yang dapat meringankan musibah dunia yang menimpa kami.

Ya Allah SWT, berilah kami kepuasan dengan pendengaran-pendengaran kami, penglihatan-penglihatan kami, kekuatan-kekuatan kami selama Engkau memberi hidup kepada kami. Dan jadikanlah semua itu yang mewarisi kami (jangan sampai Kau tinggalkan semua itu sebelum kami meninggal). Balaslah orang yang berbuat aniaya kepada kami, tolonglah kami dalam menghadapi musuh-musuh kami. Dan janganlah Engkau menimpakan cobaan dalam agama kami, janganlah Engkau menjadikan dunia ini menjadi tujuan utama kami dan jangan pula dijadikan puncak pengetahuan kami, serta janganlah Engkau jadikan orang yang tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada kami menjadi pemimpin kami. Dengan rahmat Engkau wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Ya Allah SWT, satukanlah hati-hati kami. Perbaiki jiwa-jiwa diantara kami. Tunjukkanlah kami jalan-jalan keselamatan. Selamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya terang. Jauhkanlah kami dari perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tidak nampak darinya. Berkahilah kami dalam pendengaran kami, penglihatan kami, hati-hati kami, istri-istri kami, anak keturunan kami dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang.

Ya Allah SWT, janganlah Engkau kuasakan musuh-musuh itu atas diri kami, dan jadikanlah pembalasan kami atas siapa saja yang menganiaya kami, dan menangkanlah kami atas siapa saja yang memusuhi kami.

 

Selamat beri’tikaf.. ^__^

Advertisements

Author:

Life is adventure, fun and fabulous

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s