Posted in kyky belajar, Nasib Gadis di Rantau Orang

我 的 英 雄 – revisi

Setelah diperiksa Lao shi, 我 的 英 雄,Mei mei banyaaaak banget yang harus direvisi, hahahaaha…

Karena bingung, akhirnya jadi males ajah ngerevisi karangannya. Alhamdulillah punya Cici Dokter dan Koko Dokter (Dokter Artha Graha Peduli) yang semangat banget bikin saya mau belajar bahasa mandarin… Mereka malah paling rajin nagih karangan bahasa mandarin yang belum direvisi-revisi! Karena bosen ditagih mulu, akhirnya dengan malu-malu saya berikan saja karangan bahasa mandarin yang amburadul, hehehe..

Komen Koko Dokter: “Yaa ampuuunn!! lu ngarang apaan sih?! bahasanya amburadul banget!”

Saya: (makin jiper!) “Hee… maklum laah koko.. kan baru belajar, ehehehe…”

Cici Dokter: “Mana, mana, mana… sini aku baca! (sambil baca) Ini struktur kalimatnya terbalik… kamu ngarang pake bahasa inggris yah?

Saya: “Hehehe.. Iyah, ci.. abis kalo pake bahasa indonesia asa aneh ajah..”

Cici Dokter: “Yaa beda donk struktur kalimat bahasa inggris sama mandarin.. bahasa mandarin itu lebih deket ke Indonesia..”

Saya: “Haaa… gitu yaah?! I see…” 😀 😀 😀

Koko Dokter: “Sini gw periksa!” (sambil menarik kertas karangan saya dan menulisnya dalam Hanze)

Saya: “Ko.. nulisnya yang jelasan dikit napa?! ga bisa baca soalnya, hehehe…”

Cici Dokter: “Lu periksa di Kyky punya laptop aja, Graz! Biar dia bisa baca..”

Saya: “Haaa.. setujuu!!” (nyengir) XD

Dan inilah hasil editan karangan Saya yang dipermak sama Koko Dokter, hehehe.. ^__^v

我     的    英    雄

          wǒ           de        yīng    xióng

我        叫     kyky。

Wǒ      jiào

我        想        告        诉        你        我        的        猫。

Wǒ      xiǎng gào     sù        nǐ         wǒ       de        māo.

它        叫      Mei-mei。

tā         jiào

我        把        它  Mei mei    因        为        它        很        可        爱        尽        管        它

Wǒ      bǎ        tā                     yīn       wéi      tā         hěn     kě        ài         jìn        guǎn   tā

是        一        个        女        的。

shì       yī         gè        nǚ       de.

它        的        头        发        是        相        结        合        的        灰        色、    棕        色、

Tā        de        tóu      fā         shì       xiāng jié        hé       de        huī      sè,       zōng   sè

和        白        色。

hé       bái       sè.

Mei mei          洗        澡        每        两        个        星        期。

xǐ         zǎo      měi      liǎng   gè        xīng    qī.

Mei mei          总        是        听        我        说        的        话。

zǒng   shì       tīng     wǒ       shuō   de        huà.

如        果        我        不        让        它        进        入        我        的        房        间、

Rú       guǒ     wǒ       bù       ràng    tā         jìn        rù        wǒ       de        fáng    jiān

它        总        是        在        门        口        等        着。

tā         zǒng   shì       zài       mén    kǒu     děng   zhe.

我        记        得        有        一        天        我        叫        它        但        它        不

Wǒ      jì          de        yǒu     yī         tiān     wǒ       jiào      tā         dàn     tā         bù

理        我        让        我        感        到        很        生        气        所        以        我

lǐ          wǒ       ràng    wǒ       gǎn     dào     hěn     shēng qì         suǒ     yǐ         wǒ

找        一        找        它。

zhǎo   yī         zhǎo   tā.

我        发        现        它        站        在        厨        房        门        口        因        为

Wǒ      fā         xiàn    tā         zhàn   zài       chú     fáng    mén    kǒu     yīn       wéi

厨        房        似        火        了。

chú     fáng    sì         huǒ     le.

我        忘        记        关        掉        炉        子、    我        尽        快        把

Wǒ      wàng  jì          guān   diào    lú         zǐ,        wǒ       jìn        kuài    bǎ

水        倒        进        炉        子、    火        相        形        见        绌。

shuǐ    dào     jìn        lú         zǐ,        huǒ     xiāng  xíng    jiàn      chù.

我        很        感        谢        它。

Wǒ      hěn     gǎn     xiè       tā.

谢        谢        你。

Xè       xiè       nǐ .

Advertisements

Author:

Life is adventure, fun and fabulous

2 thoughts on “我 的 英 雄 – revisi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s