Posted in Cerita Hidup, Mari Membaca, Melancholische Seite

Doa Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah, anugerahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Wahai Yang Paling Mulia untuk disebut, Wahai Yang Paling Awal keagungan dan kemuliaan-Nya, Wahai Yang Paling Mengasihi setiap orang yang memohonkan kasih sayang, Wahai Suaka, Wahai Pelepas derita orang-orang yang mengadu kepada-Nya, Wahai Dzat Terbaik untuk dipinta kebaikan-Nya dan tercepat pemberian-Nya, Wahai Yang ditakuti para malaikat yang cemerlang dengan cahaya-Nya.”

“Aku memohon kepada-Mu melalui nama-nama yang disebut oleh para pemikul Arasy-Mu ketika menyeru-Mu dan yang disebut oleh makhluk di sekitar Arasy-Mu dengan cahaya-Mu, mereka bertasbih dan berguncang karena takut akan siksa-Mu, melalui asma yang disebut Jibril, Mikail, dan Israfil. Melalui semua nama itu, Engkau perkenankan permohonanku, aduhai Tuhanku, lepaskanlah kesulitanku dan hapuskanlah dosa-dosaku.”

“Wahai Dia yang memerintahkan sebuah teriakan kepada seluruh makhluk-Nya, maka tiba-tiba mereka dihidupkan kembali dalam keadaan berhimpun. Dengan nama itu, Engkau hidupkan tulang-tulang yang sudah berserakan. Hidupkanlah hatiku, lapangkanlah dadaku, dan selesaikanlah urusanku. Wahai Dia yang mengistimewakan Diri-Nya dengan keabadian dan menciptakan untuk semua makhluk-Nya kematian, kehidupan, dan kebinasaaan. Wahai Dia yang perbuatan-Nya adalah firman-Nya dan perintah-Nya berlaku bagi siapa saja yang Dia kehendaki.”

“Aku memohon kepada-Mu melalui nama yang diseru kekasih-Mu ketika dia dilemparkan ke dalam api dan ketika dia berdoa dengan nama itu, Engkau menyahutinya seraya berkata, “Wahai api, jadilah kamu dingin dan takhluklaj kepada Ibrahim.” Aku memohon kepada-Mu melalui nama yang diseru Musa dari balik bukit sebelah kanan dan Engkau menjawab doanya. Aku memohon kepada-Mu melalui nama yang dengannya Engkau ciptakan Isa dari ruh kudus.”

“Aku memohon kepada-Mu melalui nama yang dengannya Engkau anugerahkan Yahya kepada Zakariyya, melalui nama yang dengannya Engkau lepaskan derita Ayyub, melalui nama yang dengannya Engkau ampuni Daud dan Engkau gerakkan angin atas perintah Sulaiman, melalui nama yang dengannya Engkau takhlukkan setan kepadanya, melalui nama yang dengannya Engkau pahamkan bahasa burung kepadanya.”

“Aku memohon kepada-Mu melalui nama yang dengannya Engkau ciptakan Arasy, melalui nama yang dengannya Engkau ciptakan di dalamnya makhluk ruhani, melalui nama yang dengannya Engkau ciptakan seluruh makhluk.”

“Aku memohon kepada-Mu melalui nama yang dengannya Engkau ciptakan setiap yang Engkau kehendaki, melalui namaMu yang dengannya Engkau takar kadar segala sesuatu. aku memohon kepada-Mu demi hak semua nama ini, kabulkanlah permohonanku dan cukupilah kebutuhanku, Wahai Yang Maha Pemurah.”

Doa ini aku lafadzkan kala diri dan hati ini benar-benar dalam keadaan tidak berdaya

Semoga bermanfaat.. 🙂